Tìm hiểu về đảo Thanh Lân trước khi du lịch CoTo

Du lịch CoTo được ưa chuộng bởi thiên nhiên còn nguyên vẹn, tinh túy. Hiện nay do du lịch Cô Tô phát triển mạnh nên du lịch hóa nhanh, nhiều...

Continue reading